Stretnutie Modrých škôl - Piešťany 23. - 24. 6. 2015

Nasledujúci deň sme po prednáškach z Prašíc cestovali do Piešťan.
Tu sme si v Piešťanskej elektrárni medzi sebou rozdelení v tímoch zasúťažili. Obohacovali sme si svoje vedomosti v rôznych oblastiach či už to bola botanika, alebo úspora vody. Aj my sme tu mali spoločnú prezentáciu našich školských aktivít, ktoré sme za školský rok vykonali. Po „štúdiu“ nasledovalo vystúpenie rapera Rytmusa.
Keď sme sa aj občerstvili, tak naše kroky smerovali k pozorovaniu krás Piešťan. Námestie ako aj Piešťanské kúpele s barlolamačom nás uchvátili.

Presný program vyzeral takto:
Kedy a kde?
Stretnutie je naplánované utorok 23. júna 2015. Program sa začína o 14:00 hod a končí o 17:00 hod. Miestom programu je Elektrárňa Piešťany, Staničná 51, Piešťany


Charakter a základný priebeh programu
Cieľom stretnutia je poďakovať realizátorom a v neformálnej atmosfére inšpirovať všetkých k pokračovaniu starostlivosti o svoje okolie.


Médiá
Na celý program festivalu sú pozvané lokálne a celoštátne médiá. Jednotliví hovorcovia sú médiám priebežne k dispozícii na rozhovory.


Hostia
Inštitúcie 
•    Rannveig Skofteland, charge d'affaires Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku 
•    Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR
•    Miloš Tamajka, primátor mesta Piešťany
Odborní hostia
•    Branko Slobodník, dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky,Technická univerzita vo Zvolene
•    Michaela Havrlentová, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
•    Zuzana Hudeková, Kancelária hlavnej architektky  Bratislava
Hudobný hosť: Rytmus
Moderátor:  Juraj Caránek, Seesame

V stredu, 24.6.2015,  sme sa ráno pripravili na návrat domov.

Additional information