Stretnutie Modrých škôl - Prašice 22. 6. 2015

Dňa 22. 6. 2015 sme sa vo vzájomnej spoločnosti: pani profesorka Anna Ďaťková, Ivka Jačalová, Anna Majerníčková, Dávid Kutnár a Andrej Tekel vydali na cestu do dedinky Prašice pri vodnej nádrži Duchonka.
Mali sme len zopár informácií:
Takmer 70 základných a stredných škôl po celom Slovensku bolo zapojených do projektu Modré školy.  Projekt je súčasťou programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha financovaného prostredníctvom grantov EHP a Nórska, ako aj rozpočtu SR. Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.

A vedeli sme, že:
Všetci realizátori – pedagógovia, žiaci a študenti boli pozvaní Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovensku a Úradom vlády SR na neformálne stretnutie pod názvom Festival Modrých škôl do Piešťan.

Pre zotmením sme došli na Duchonku. Tu sme sa v spoločnosti pozvaných študentov a učiteľov zúčastňovali bohatého programu: boli pre nás pripravené prednášky. Meteorológia, Globálne otepľovanie, ale aj záplavy v Piešťanoch a Topoľčanoch. O tom sme sa dozvedeli z odborných výkladov. Najzaujímavejšie však boli poznatky ohľadom pretvárania Slovenska na zeleno-modrý štát. Pozitívom bol večerný spoločenský program.

  • fotkz do piestan 016

Additional information