Žiacka školská rada

Lavičky pribudnú na chodbách

Dnes sme natierali nové lavičky, ktoré osadíme na chodby v našej škole tam, kde študenti sedia na zemi alebo stoja pred učebňou. :)

Ďakujeme všetkým, ktorí pridali ruku k dielu.

Upozorňujeme, že vzhľadom na bezpečnostné predpisy nebude môcť byť lavička pred učebňou CJK (kocka). :/

  • stiahnut

Additional information