Žiacka školská rada

Teambuilding pre mládežnícke organizácie na Liptove

Dnes 07. júna sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil teambuilding, organizovaný v rámci Bambifestu pre mládežnícke organizácie na Liptove.

Náš tím reprezentovali Katarína Húleková, Jakub Didek, Peter Skusil, Sarah Kováčiková, Viktória Palovičová, Lucia Jurkuliaková a Michal Bohuš, ktorí boli vybraní na základe účasti na stretnutiach počas celého školského roka. Na pomoc sme si zavolali Simonu Hazuchovú zo sexty, ktorá nám v mnohých aktivitách počas roka ochotne pomáhala.

Tento rok sme obhájili PRVÉ MIESTO. Chceme poďakovať organizátorom Bambifest Liptovský Mikuláš za túto záživnú akciu. Prajeme im chuť a energiu na prípravu tejto akcie na budúci rok.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

  • Diplom
  • collage

Additional information