Žiacka školská rada

Do školy na bicykli

V týždni od 21.5. - 25.5. sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", ktorá má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.

Prosím žiakov, ktorí môžu a chcú, aby nás aj naďalej podporovali a prišli do školy na nemotorovom dopravnom prostriedku.        

PROSÍM DBAJTE PRI TOM O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

  • 1
  • 2
  • 3

Additional information