Žiacka školská rada

Súťaž - tretie kolo

Dnes sa triedy umiestnili takto:
Prvé miesto patrí tercii, ktorá nás milo prekvapila.

Na druhom mieste skončila sekunda.
A o tretie miesto sa delí kvinta s I.A.

Dnes to bolo veľmi vyrovnané a mnoho tried získalo vysoké hodnotenie. Bolo pre nás nesmierne ťažké bodovať jednotlivé disciplíny tak, aby sme boli spravodliví a objektívni. Často rozhodovali len jeden či dva body.

Všimnite si tabuľku s výsledným počtom bodov, ktorá je vyvesená na hlavnej nástenke. Majte na pamäti, že v piatok sa víťazom stane ten, kto po spočítaní bodov získaných za každý deň dosiahne najvyššie číslo. Štvrtok môže byť rozhodujúci.

Additional information