Žiacka školská rada

Súťaž - posledné kolo

Gratulujeme víťazom!

Dnes sme s pani profesorkou Ďaťkovou naposledy obodovali učebne a po spočítaní bodov máme víťaza!

Vaša trieda nás každý deň dokázala potešiť. Odvádzali ste vážne kvalitný výkon. Tak by to malo vyzerať každý deň po vyučovaní.

Po svoju cenu si môžete prísť zajtra cez veľkú prestávku do klubovne.

P. S. Kto je tým víťazom, vyhlásime v piatok cez druhú hodinu.

Additional information