Verejné zbierky

Biela pastelka - 24. septembra 2014

V stredu 24. septembra 2014 vyšli do  ulíc naši študenti, aby podporili celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom pod názvom Biela pastelka 2014.

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Je prejavom ľudskej solidarity na podporu programov a aktivít, ktoré pomáhajú začleniť sa slabozrakým a nevidiacim do normálneho života. Napríklad výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, čítanie Braillovho slepeckého písma, starostlivosť o domácnosť.

                                                                                                                 Ďakujeme.

 

Menný zoznam študentov: 

IV. A: Mrázová Ivana, Pušková Zdenka, Rakytiaková Laura

IV. B: Batiz Tomáš, Blšák Erik, Grusková Gabriela, Ivanová Kristína

IV. C: Baranovičová Diana, Krekáčová Lívia, Máliková Silvia

IV. D: Korpádiová Frederika, Košíková Martina

  • IMG_9504
  • IMG_9505
  • IMG_9506
  • IMG_9507
  • IMG_9508
  • IMG_9509
  • IMG_9510
  • IMG_9511
  • zbierka

 

Additional information