Verejné zbierky

Dni nezábudky - dni duševného zdravia 2014

Dňa 11. septembra 2014 sa študenti našej školy zapojili do celoslovenskej kampane na podporu rozvoja  služieb, ktoré napomáhajú sociálne začleňovať  ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti  a sú zamerané na prevenciu a podporu duševného zdravia s úmyslom upozorniť verejnosť, že duševné zdravie je súčasťou celkového zdravia.

Na podporu tohto cieľa vyšlo do ulíc desať študentov s piatimi pokladničkami a predajom modrých nezábudiek  sa zapojili do verejnej zbierky.

                                                                                               Ďakujeme

Zbierky sa zúčastnili: 

III. A: Smrekovská Nikola, Blašková Kristína

III. B: Kabzan Vladimír, Puška Štefan, Oravcová Alexandra, Humenná Monika

III. C: Berníková Marianna, Slačková Martina

Septima: Beňová Ivana, Húsková Michaela

 • IMG_9222
 • IMG_9235
 • IMG_9236
 • IMG_9237
 • IMG_9238
 • IMG_9239
 • IMG_9240
 • IMG_9241
 • IMG_9243
 • IMG_9244
 • IMG_9245
 • IMG_9246
 • IMG_9248
 • IMG_9249

 

Additional information