Verejné zbierky

Aktivita tretiakov v rámci Svetového dňa prevencie týrania detí

19. november  – Svetový deň prevencie týrania detí

 Dňa 19. novembra 2013 sa naši študenti zúčastnili dobrovoľníckej zbierky, ktorá prebiehala v 42 mestách Slovenska. Cieľom je pripomenúť všetkým, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu preventívnych programov a programov zameraných na ochranu týraných a zneužívaných detí.

Naši študenti  vyzbierali 294,65 Eur

                                                                               Ďakujeme

 3. A

Vidiečanová Denisa

Škandera Tomáš

Pawelski Michal

Kabáč Michal

 

3.B

Joobova Simona 

Sochorová Nina

Benda Matúš

Šeďo Martin

 

3.C

Krekáčová Lívia

Droppova Martina

Kozáková Martina

Čajka Michal

 

3. D

Magerčiaková Klaudia

Košová Bibiana

Gettová Alžbeta

Mičuchova Alžbeta

 

 

  • 6K8Z1984z

Additional information