Verejné zbierky

Biela pastelka 2013

25. septembra 2013 sa študenti našej školy zapojili do celoslovenskej verejnej dobročinnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich  a slabozrakých, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Finančné prostriedky zo zbierky budú použité na aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým občanom pomôžu zaradiť sa do normálneho života a tak získať stratenú sebadôveru.

Všetkým účastníkom zbierky ďakujeme za podporu.

Zoznam študentov:

IV. A trieda: Pukajová Júlia, Nemcová Karin

IV. B trieda: Danajová Lucia, Bernáthová Katarína, Vozárová Petra

IV. C trieda: Pavellová Andrea, Šípková Michaela, Mikulajčíková Petra, Laštíková Martina

Oktáva: Rossa Alexande, Pešadíková Svetlana

Additional information