Školský rok 2017/18

Triedy - koniec šk. roka 2017/18

Na konci školského roka 2017/18 sme sa na školskom dvore odfotili.

 • 01Prima
 • 02Sekunda
 • 03Tercia
 • 04Kvarta
 • 05Kvinta
 • 06Sexta
 • 07Septima
 • 08I.A
 • 09I.B
 • 10II.A
 • 12III.A
 • 13III.B
 • 14Ucitelia

Additional information