Školský rok 2017/18

Úradné hodiny počas letných prázdnin 2018

Počas letných prázdnin bude budova školy zatvorená.
       
Úradné hodiny :
* 2. - 6. júla 2018 od 8:00 – 14:00 hod.
* 27. – 31. augusta 2018 od 8:00 – 14:00  hod.
* každý pondelok od 9:00 – 13:30 hod.

Informácie na telefóne :
0918 891 908 – sekretariát                                         
0905 636 965                                             
0905 637 012 – ekonomické odd.                           
0905 637 016 – ekonomické odd, mzdové odd.

Additional information