Školský rok 2017/18

Exkurzia v poľnej vojenskej nemocnici

Dňa 22.6.2018 sa študenti kvarty spolu s pani profesorkou Mišíkovou zúčastnili exkurzie v poľnej vojenskej nemocnice v Liptovskej Ondrašovej. Dozvedeli sme sa o tom, aká je hlavná úloha poľnej vojenskej nemocnice, ako funguje mobilné laboratórium, čo všetko sa nachádza v poľnej nemocnici a aký počet pacientov v nej môže byť ošetrených. Tiež nám na exkurzii ukázali množstvo vojenských sanitiek a objasnili nám, ako fungujú a čo všetko sa v nich nachádza. Na záver sme mali prednášku o kardiopulmonálnej resuscitácii a každý študent si mohol vyskúšať masáž srdca aj umelé dýchanie na figuríne. Vďaka tejto exkurzii sme získali veľa nových vedomostí, ktoré sa nám určite niekedy v živote zídu.          

Adriana Lepišová, kvarta 

Additional information