Školský rok 2017/18

Pozvánka na Stretnutie generácií

Pri príležitosti 100. výročia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu pozývame bývalých absolventov a pedagógov našej školy na STRETNUTIE GENERÁCIÍ, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2018 v areáli Gymnázia M. M. Hodžu.

Program:
10:00: Otvorenie a privítanie účastníkov
10:15 - 11:00: Volejbalový turnaj - prezentácia družstiev
11:00: Predpokladaný začiatok volejbalového turnaja
Od 12:00 do večera: Guláš a posedenie generácií
Po 13:00: Vyhlásenie výsledkov turnaja

Sprievodné aktivity
* hry a program pre deti
* prehliadka priestorov školy
* prezentácia k histórii a súčasnosti školy
* bufet a občerstvenie

Registrácia na volejbalový turnaj.


Tešíme sa na stretnutia!

  • PozvankaGMMH

Additional information