Školský rok 2017/18

Olympiády v anglickom jazyku 2017/18 - okresné kolo

V januári sa piati študenti našej školy zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizovalo CVČ v Liptovskom Mikuláši a štyria z nich sa umiestnili na jednom z prvých troch miest:

Marek Laheye (kvarta) - 3.miesto, kategória 1B
Natália Slosiarová  (2. A) - 2.miesto, kategória 2A
Paula Bubniaková (septima) - 2.miesto, kategória 2B
Dominik Jelínek (4. A) - 2.miesto, kategória 2C2

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Additional information