Školský rok 2017/18

Aktívna politika práce v triedach štvrtého ročníka

V dňoch 9. až 13. októbra 2017 boli vo všetkých triedach končiaceho ročníka zrealizované prednášky a besedy s pracovníkmi Úradu práce v Liptovskom Mikuláši na tému Aktívna politika práce. Študentom bol vysvetlený princíp odsúhlasenia finančného príspevku pre klienta ÚP, ktorý na základe podnikateľského zámeru vytvorí voľné pracovné miesto pre seba – SZČO. Študentom podali informácie o Národnom projekte – Úspešne na trhu práce, ktorý je zameraný na konkrétne cieľové skupiny – kto môže byť žiadateľom, aká je výška príspevku a ako je možné príspevok čerpať. Študentov informovali aj o osnove podnikateľského zámeru. Na záver besedy sa venovala pozornosť mäkkým zručnostiam – soft skills, ktorými by mal disponovať človek, ktorý sa rozhodne podnikať a presadiť sa v konkurencii na trhu.
Za ústretový prístup ďakujeme PhDr. Ivane Paraskovej, Mgr. Petrovi Turoňovi a Ing. Martine Klockovej.

  • IMG_0805
  • IMG_0808
  • IMG_0814
  • IMG_0817

Additional information