Školský rok 2017/18

Adaptačné dni prvákov 2017

Zatiaľ čo I. B strávila svoj prvý deň spoznávaním školy a jej hodnôt, I. A sa spolu s ďalším tímom druhákov a tretiakov odobrala do Žiarskej doliny, kde na nich čakali teambuildingové aktivity, aby sa prváci medzi sebou bližšie spoznali a dozvedeli sa o sebe niečo viac. Ich úlohou bolo tiež pomôcť nováčikom, aby vedeli spolu v triede komunikovať, riešiť problémy a pracovať ako skupina. Na konci dňa ich podobne ako I. B čakala spätná väzba.

Počas druhého dňa výcviku si to obe triedy vymenili a na I. A čakalo zoznámenie so školou a na I. B teambuildingové aktivity.

V posledný – tretí deň adaptačného výcviku sa vo veľkej telocvični stretli prvácke triedy aj s kvintou. Úlohou starších študentov v tento deň bolo, aby sa zoznámili všetky tri triedy navzájom a položili sa základy ročníkovej súdržnosti. Heslom dňa bola hlavne zábava. Pre študentov boli pripravené hry so zábavným charakterom pre lepšie začlenenie a spoznávanie. Na záver čakala na všetkých spätná väzba a dojmy z posledných troch uplynulých dní.

Celý adaptačný výcvik sa konal pod vedením výchovného poradenstva a starších študentov, ktorí zostavili a zrealizovali aktivity na všetky dni.

Cieľom týchto troch dní bolo sceliť kolektív a odštartovať úspešné štyri roky pre prvákov na našej škole. Keďže ohlasy a spätná väzba dopadla až nad očakávania organizátorov, dúfame, že toto nebol ani z ďaleka posledný adaptačný výcvik, ktorý sa na našej škole konal.

Celý adaptačný tím želá tohtoročným prvákom úspešný štart do nasledujúcich rokov a veľa úspechov v našej škole!

                                                                                Barbora Vítková, III.B

 • IMG_0395
 • IMG_0396
 • IMG_0404
 • IMG_0406
 • IMG_0408
 • IMG_0413
 • IMG_0414
 • IMG_0416
 • IMG_0417
 • IMG_0424
 • IMG_0426
 • IMG_0428
 • IMG_0435
 • IMG_0437
 • IMG_0438
 • IMG_0439
 • IMG_0444
 • IMG_0657
 • IMG_0658
 • IMG_0669
 • IMG_0672
 • IMG_0676
 • IMG_0681
 • IMG_0682
 • IMG_0683
 • IMG_0686
 • IMG_0690
 • IMG_0692
 • IMG_0694
 • IMG_0698
 • IMG_0702
 • IMG_0705
 • IMG_0707
 • IMG_0710
 • IMG_0712
 • IMG_0714
 • IMG_8236
 • IMG_8237
 • IMG_8242
 • IMG_8243
 • IMG_8245
 • IMG_8246
 • IMG_8250
 • IMG_8251
 • IMG_8254
 • IMG_8255
 • IMG_8256
 • IMG_8258
 • IMG_8259
 • IMG_8260
 • IMG_8261
 • IMG_8262
 • IMG_8263
 • IMG_8266
 • IMG_8267
 • IMG_8269
 • IMG_8270
 • IMG_8272
 • IMG_8273
 • IMG_8275
 • IMG_8287
 • IMG_8291
 • IMG_8326
 • IMG_8327
 • IMG_8329
 • IMG_8333
 • IMG_8334
 • IMG_8336
 • IMG_8338
 • IMG_8340
 • IMG_8342
 • IMG_8343
 • IMG_8347
 • IMG_8351
 • IMG_8353
 • IMG_8357
 • IMG_8361
 • IMG_8363
 • IMG_8365
 • IMG_8368
 • IMG_8370
 • IMG_8374
 • IMG_8375
 • IMG_8377
 • IMG_8378
 • IMG_8379
 • IMG_8382
 • IMG_8388
 • IMG_8389
 • IMG_8391

Additional information