Stránkové dni v školskej jedálni počas letných prázdnin 2016

Stránkové dni v školskej jedálni počas letných prázdnin 2016:

7. - 8. 7. 2016 od 9:00 do 12:00 hod.

27. - 29. 7. 2016 od 9:00 do 12:00 hod.

1. 8. – 5. 8. 2016 od  7:00 do 10:00 hod.

23. 8. – 26. 8. 2016 od 9.00 do 12:00 hod.

Additional information