Koniec školského roka 2015/2016 - triedne fotky

Na konci školského roka sa niektoré triedy (tradične) odfotili.
(Všetky triedy odfotíme v septembri.)

  • 01_Prima16
  • 05_Kvinta16
  • 06_Sexta16
  • 08_1A16
  • 12_3A16

Additional information