Sila humanity - 6. 6. 2016

Dňa 19.5.2016 sa študenti zo zdravotníckeho krúžku zúčastnili súťaže stredných škôl v prvej pomoci, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov. V okolí budovy Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši boli rozmiestnené stanoviská s poraneniami, ale aj stanovisko, ktoré malo preveriť naše teoretické vedomosti. Samozrejme, nechýbala ani KPR – kardiopulmunárna resuscitácia. So všetkými súťažnými úlohami si náš tím vďaka pravidelnej a dôslednej príprave hravo poradil. Obsadili sme krásne prvé miesto, a to aj napriek veľkej konkurencii ostatných stredných škôl. Naším úsilím sme teda dokázali, že aj keď sme študenti gymnázia, dokázali sme konkurovať aj družstvám zo strednej zdravotníckej školy. Týmto chceme vyzvať aj ostatných študentov nášho gymnázia, aby neváhali a tiež sa naučili aspoň základy laickej prvej pomoci.

Prezident Slovenského Červeného kríža MUDr. Viliam Dobiáš raz povedal: „Ľudia u nás stále nechápu, že pacienti väčšinou nezomierajú preto, že sanitka prišla neskoro, ale preto, že im nikto dovtedy nepomohol.“                                                                           

Adrián Kňazovický, II.A      

 

  • IMAG0290
  • IMAG0291
  • IMAG0293
  • IMAG0294
  • IMAG0296
  • IMAG0297

    

Additional information