Krajské kolo Chemickej olympiády 2016

Dňa 21.4.2016 sa v Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 52. ročník Krajského kola Chemickej olympiády v kategórii D. KK CHO sa zúčastnilo 31 žiakov z 23 škôl Žilinského kraja. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia. 

Výsledky sú nasledovné:

1.miesto: Martin Cvacho, ZŠ a MŠ O. Štefku Varín

2. miesto: Katarína Franková, ZŠ s MŠ Stará Bystrica

3. miesto: Juraj Jánošík, ZŠ Ul. Čsl. Brigády Liptovský Mikuláš

Organizátori a členovia KK CHO kategória D všetkým súťažiacim srdečne blahoželajú.

Additional information