Už máme výsledky z Klokana 2016

Dňa 21. marca 2016 sa aj na našej škole, tak ako každý rok, uskutočnila súťaž Matematický klokan. Je to medzinárodná matematická súťaž základných a stredných škôl. Organizátorom v SR je Talentída, n. o.

Školským šampiónom sa stala:

MATEJKOVÁ Simona z tercie (95,8 % úspešnosť a 98,2 percentil).

Ďalší úspešní riešitelia:

GEIB Filip zo sexty ( 91,7 % úspešnosť a 89,4 percentil ),

GALBA Matúš z 3.B ( 90,8 % úspešnosť a 98,3 percentil

JELÍNEK Dominik z 2.A ( 90,0 % úspešnosť a 84,9 percentil ),

LIZÚCH Ján zo sexty ( 88,3 % úspešnosť a 83,6 percentil ),

LEPIŠOVÁ Adriana zo sekundy ( 86,7 % úspešnosť a 95,3 percentil ),

GREŠO Tibor z 3.B ( 76,7 % úspešnosť a 87,7 percentil ).

 

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME!

Additional information