Svetový Deň mlieka - pripravujeme ochutnávku mliečnych výrobkov - 12. 5. 2015

Tak ako každý rok pri príležitosti Svetového Dňa mlieka pripravujeme ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov v našej školskej jedálni.
Túto osvetovú akciu pripravujeme už tradične v mesiaci máj  pre našich stravníkov, kedy okrem bežného menu, ktoré bude obohatené o jedlá so zvýšenou spotrebou mlieka, plánujeme súčasne aj prezentáciu mliečnych výrobkov, mliečnych nápojov a nátierok, spojenú s ochutnávkou. Nakoľko si uvedomujeme dôležitosť zastúpenia mlieka v zdravej výžive a to najmä u mladej generácie a nutnosť zmeny zlých stravovacích návykov, veríme, že zaujímavou akciou prispejeme k zvýšeniu konzumácie mlieka aj v bežných školských dňoch.
Ochutnávka bude v utorok 12. 5. 2015 od 10:00.
Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Additional information