Informatický bobor 2014

Výsledky medzinárodnej informatickej súťaže Informatický bobor, ktorá sa na Slovensku konala v dňoch 7. až 18. novembra 2014.

Additional information