Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2015/2016

Plánujeme otvoriť dve triedy 4-ročného štúdia (60 žiakov) a jednu triedu 8-ročného štúdia (24 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4-ročného štúdia len na základe výsledkov Testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete).

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú 11. a 14. mája 2015 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. (SJL max. 30 bodov + MAT max. 30 bodov)

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

  • výsledky zo ZŠ (max. 25 bodov),
  • výsledky Testovania 9 (max. 30 bodov),
  • výsledky v súťažiach (max. 60 bodov).


Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2015/2016.

 

Additional information