Okresné kolo Pytagoriády a krajské kolo Matematickej olympiády Z9

Dňa 17. marca 2015 sa na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže základných škôl Pytagoriády kategórie P6, P7, P8. Zo školského kola tam postúpili aj niektorí žiaci prímy, sekundy a tercie. Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali: Adriana LEPIŠOVÁ (príma), Simona HAZUCHOVÁ a Daniela ANDROVIČOVÁ (tercia).

Dňa 18. marca 2015 sa Adam GONŠENICA (kvarta) zúčastnil krajského kola matematickej olympiády kategórie Z9 v Žiline. Adam sa stal úspešným riešiteľom tejto v danej kategórii najvyššej súťaže.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Additional information