Úspech našich žiačok v krajskom kole Olympiády anglického jazyka - 10. februára 2015

Dňa 10. februára 2015 sa konalo krajské kolo Olympiády anglického jazyka na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci. Našu školu reprezentovali dve žiačky : Denisa Mikulášová z 2. B a Radka Kuzmová zo septimy. Denisa sa vo svojej kategórii umiestnila na peknom 4. mieste a Radka vyhrala v kategórii 2B a postupuje do celoštátneho kola do Bratislavy.

Srdečne blahoželáme!

Additional information