Oznamy k začiatku školského roka 2014/2015

Škola je tento týždeň (od 25. do 28. augusta 2014) otvorená od 8:00 do 14:00 hod. 

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015  sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 o 8:00 hod. na školskom dvore.

V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich kmeňových tried, žiaci 1. ročníka a prímy sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v telocvični.

Žiaci 1. ročníka budú v tento deň dostávať učebnice.

Potvrdenia o návšteve školy sa budú vydávať na triednických hodinách.

 

Additional information