Burza stredných škôl - 27. - 28. 11. 2007

Burza informácií o stredných školách a zamestnávateľoch. Táto aktivita sa konala dňa 27. a 28. novembra 2007 v priestoroch Spojenej školy, ul. Vrbická 632 v Liptovskom Mikuláši. Cieľom burzy bolo predstaviť žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom paletu možností stredných škôl a podmienok prijatia na tú - ktorú školu. Každá škola sa snažila oboznámiť svojich potenciálnych študentov o možnostiach a zameraniach štúdia v jednotlivých školách. Naša škola – Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši viedla prezentáciu pod vedením výchovnej poradkyne PhDr. Evy Danekovej. Veľkou pomocou pre nás boli pripravené letáky, prezentačné CD, videoprojekcia. Súčasťou prezentácie bol aj informačný list o prijímacom konaní na školský rok 2008/2009. Tí, ktorí sa zastavili v našom stánku boli obdarení nálepkami s logom našej školy. Dúfame, že osobný kontakt, ktorý mohol využiť každý záujemca alebo rodič, pomôže mladému človeku ľahšie a jednoduchšie zvládnuť životnú križovatku spojenú s voľbou strednej školy.

 

 • pb270001
 • pb270002
 • pb270005
 • pb270022
 • pb270023
 • pb270025
 • pb270027
 • pb270036
 • pb270037
 • pb270039
 • pb270043
 • pb270059
 • pb270061
 • pb270078
 • pb270079
 • pb270087
 • pb280095
 • pb280098
 • pb280101
 • pb280111
 • pb280112
 • pb280118

Additional information