Deň otvorených dverí - 15.11.2002

Každoročne škola usporadúva Deň otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Žiaci si môžu prezrieť odborné učebne a spôsob vyučovania na našej škole. Žiakom poskytujeme informácie o aktivitách školy, záujmových krúžkoch a o jazykoch, ktoré môžu študovať na našej škole.

 

 • 100-0001_IMG_2
 • 100-0002_IMG_2
 • 100-0004_IMG
 • 100-0006_IMG
 • 100-0007_IMG
 • 100-0008_IMG
 • 100-0009_IMG
 • 100-0010_IMG
 • 100-0011_IMG
 • 100-0012_IMG
 • 100-0013_IMG_2
 • 100-0014_IMG
 • 100-0014_IMG_2
 • 100-0015_IMG
 • 100-0015_IMG_2
 • 100-0016_IMG
 • 100-0016_IMG_2
 • 100-0017_IMG
 • 100-0017_IMG_2
 • 100-0018_IMG
 • 100-0019_IMG
 • 100-0019_IMG_2
 • 100-0020_IMG
 • 100-0021_IMG
 • 100-0022_IMG
 • 100-0022_IMG_2
 • 100-0023_IMG
 • 100-0023_IMG_2
 • 100-0024_IMG
 • 100-0024_IMG_2
 • 100-0025_IMG
 • 100-0026_IMG
 • 100-0026_IMG_2
 • 100-0027_IMG
 • 100-0027_IMG_2
 • 100-0028_IMG
 • 100-0028_IMG_2
 • 100-0029_IMG
 • 100-0030_IMG
 • 100-0031_IMG
 • 100-0031_IMG_2
 • 100-0032_IMG
 • 100-0032_IMG_2
 • 100-0033_IMG
 • 100-0034_IMG
 • 100-0034_IMG_2
 • 100-0035_IMG
 • 100-0035_IMG_2
 • 100-0036_IMG
 • 100-0036_IMG_2
 • 100-0038_IMG

Additional information