Globe Games Svit 2024

V dňoch 6. - 9. júna sa vo Svite konal prvý ročník bádateľského festivalu GLOBE Games na Slovensku. Zúčastnili sa ho 4 študentky triedy sexta: Mia Belica, Ella Schwarz, Tamara Tomčíková a Nela Tóthová v sprievode s pani profesorkou M. Mišíkovou. Festival na štyri dni prepojil žiakov a učiteľov s vedcami a odborníkmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, Tatranského národného parku, Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Projektu Populair, Centra vedy, výskumu, environmentálnej výchovy a vzdelávania Malá líška, GearCheckers, UMB Banská Bystrica, DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie, vzdelávacieho centra Tereza a NASA. Pozvanie prijal aj Peter Falcon, špecialista na komunikáciu v oblasti vedy o Zemi v Jet Propulsion Laboratory NASA, ktorý nám, študentom, aj pedagógom priblížil, ako a kde sa dajú nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich študenti môžu využívať vo svojich projektoch.
Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite nás spolu s učiteľmi privítala na ich pôde a počas bádateľského festivalu nám poskytli ubytovanie v triedach ich školy.
Prvý večer sme absolvovali maľovanie kamienkov pri Batizovských jazerách. Nasledujúci deň nás čakala prezentácia nášho projektu s názvom Z kaluže do bariny v anglickom jazyku priamo pred Peterom Falconom. Zo začiatku sme mali možnosť sledovať prezentáciu iných skupín a nakoniec prišiel rad aj na nás. Prezentáciu sme zvládli a okrem veľkej pochvaly od Petera aj ostatných členov poroty sme si odniesli aj náučné knižky, tematické ponožky a iné odborné materiály, ktoré sme venovali našej škole. Koniec dňa sme zakončili v Dome kultúry, kde sa o program postarali žiaci z tejto strednej školy. Zároveň sa premietali videovizitky jednotlivých zúčastnených škôl zo Slovenska a Českej Republiky, na priblíženie našich niekoľkomesačných bádaní.
V tretí deň sme absolvovali expedíciu na rašeliniská v Spišskej Teplici spolu s pánom odborníkom z DAPHNE, ktorý sa s nami podelil o históriu a zmeny, ktoré vykonali v priebehu rokov. Cesta naspäť nám dala celkom zabrať, keďže sme sa vracali naspäť pešo zo Spišskej Teplice až do Svitu. Po príchode sme mali mali čas si chvíľu oddýchnuť a večer nás čakal program v škole, kde sme boli priradení do tried s neznámymi žiakmi a snažili sme sa navzájom spoznať. Toto zoznamovanie nám veľmi pomohlo, lebo v náš posledný deň sme absolvovali terénnu hru s tými žiakmi, ktorých sme stretli v triede, takže naša tímová práca bola fakt dobrá. Chodili sme po rôznych stanovištiach po lese a pokúšali sme sa nestratiť. Škola nám poskytla aj tablety s mapkou, ktorá bola veľmi nápomocná. Po terénnej hre sme sa všetci zúčastnili gúľania zemegule po Svite, ktorú sprevádzala bubnová skupina BATIDA. Po slávnostnom ukončení sme vo večerných hodinách išli domov.
Celý bádateľský festival GLOBE Games sme si užili a dúfame, že aj budúci ročník sa staneme jeho súčasťou.

Tamara Tomčíková, sexta

 

  • globegamessvit-2_Igor-Schneeweiss-U.S.-Embassy-Bratislava-1024x683
  • globegamessvit_DAPHNE-1-768x1024
  • globegamessvit_DAPHNE-3-1024x768
  • globegamessvit_DAPHNE-4-1024x768
  • globegamessvit_DAPHNE-5-1024x768
  • globegamessvit_DAPHNE_01-6

Additional information