Rozlúčka s maturantmi - 10. mája 2024

V piatok 10. mája 2024 sme sa lúčili s našimi maturantmi. Naposledy zasadli do lavíc gymnázia, aby dostali posledné koncoročné vysvedčenia, rozlúčili sa s ostatnými žiakmi posledným bujarým pochodom po hlavnej chodbe a následne sa oficiálne rozlúčili s učiteľským zborom. Symbolickým zvonením sme každého vyprevadili na akademický týždeň, po ktorom ich 20. - 23. mája 2024 čakali ústne maturitné skúšky.

Prehľad pochvál, udelených maturantom za posledný rok štúdia

 

 • IMG_2187
 • IMG_2189
 • IMG_2190
 • IMG_2191
 • IMG_2192
 • IMG_2193
 • IMG_2194
 • IMG_2197
 • IMG_2199
 • IMG_2201
 • IMG_2202
 • IMG_2203
 • IMG_2205
 • IMG_2213
 • IMG_2214
 • IMG_2215
 • IMG_2216
 • IMG_2217
 • IMG_2218
 • IMG_2220
 • IMG_2223
 • IMG_2224
 • IMG_2225
 • IMG_2226
 • IMG_2228
 • IMG_2229
 • IMG_2231
 • IMG_2233
 • IMG_2235
 • IMG_2237
 • IMG_2239
 • IMG_2242
 • IMG_2243
 • IMG_2245
 • IMG_2247
 • IMG_2249
 • IMG_2253
 • IMG_2254
 • IMG_2256
 • IMG_2257
 • IMG_2258
 • IMG_2259
 • IMG_2261
 • IMG_2262
 • IMG_2267
 • IMG_2268


 

 

Additional information