Nina Droppová v celoštátnom kole Biologickej olympiády

Naša študentka Nina Droppová zo sexty v posledných dňoch zaznamenala krásne výsledky v Biologickej olympiáde v kategórii B.

V krajskom kole 58. ročníka Biologickej olympiády v kategórii B nás 21.3.2024 v teoreticko-praktickej časti reprezentovali Daniela Polečová a Nina Droppová, obe zo sexty. Daniela Polečová sa umiestnila na 22. mieste, Nina Droppová senzačne zvíťazila a postúpila do celoštátneho kola. V celoštátnom kole, ktoré sa konalo  13.4.2024, skončila na 13. mieste a stala sa jeho úspešnou riešiteľkou.

K výborným výsledkom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy!

Aj v kategórii A sme mali zastúpenie. 20.3.2024 v krajskom kole v teoreticko-praktickej časti sa Lucia Polečová  z oktávy umiestnila na 17. mieste a Hana Griešová zo 4.A na 26. mieste.

Predmetová komisia biológie

  • nina SR
  • nina foto
  • nina kraj

Additional information