Od našich pre našu budúcnosť 1 - 26. januára 2024

V piatok 26. 1. 2024 sa v 1. B triede uskutočnila prvá zo série prednášok "Od našich pre našu budúcnosť", na ktorých nám naši bývalí študenti predstavujú svoje vysoké školy. Tieto prednášky majú za úlohu pomôcť každému s odpoveďou na jednu z najťažších otázok, ktoré počas štúdia na gymnáziu môžu prísť, a to otázku "Kam na výšku?"

Na prvej prednáške nám svoje skúsenosti predstavili Jakub Tuchyňa, študent Žilinskej univerzity na fakulte Výskumného ústavu vysokohorskej biológie, Bejka Knapcová - študentka medicíny na UK Praha a Martin Janotka - študent marketingu na UTB Zlín. Naši bývalí študenti sa s nami podelili o svoje skúsenosti na vysokých školách, rozprávali nám o výzvach, ktoré museli prekonať, ale taktiež o svojich zážitkoch a kamarátoch.

Myslíme si, že za všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili tejto prednášky, môžeme povedať, že bolo inšpiratívne počuť ich príbehy a cenné rady pri rozhodovaní sa o našej vlastnej akademickej budúcnosti.

Túto sériu prednášok sme sa rozhodli organizovať, pretože sme si uvedomili, aké je dôležité mať informácie o našich možnostiach po skončení gymnázia. Taktiež chceme týmto spôsobom pomôcť našim spolužiakom získať cenné informácie a inšpiráciu v ďalšom vzdelávaní.

Realizačný tím školského parlamentu GMMH LM

  • picture1
  • picture2

Additional information