Špeciálny rozvrh počas písomných maturít - 12. a 13. marca 2024

Počas externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov bude v utorok 12.v stredu 13. marca 2024 platiť špeciálny rozvrh.

(Vo štvrtok sa už bude vyučovať podľa stáleho rozvrhu so zastupovaním.)

 

Additional information