Slávnostné imatrikulácie prvákov a prímy - 16. novembra 2023

Slávnostné imatrikulácie študentov prvých ročníkov sme organizovali v tradičnom termíne pred na Medzinárodným dňom študentstva - vo štvrtok 16. novembra 2023. Na slávnosti v Dome kultúry v Liptovskom Mikulášisme slávnostne prijali žiakov tried Príma, I. A a I. B medzi študentov našej školy. Do štúdia ich privítal príhovorm riaditeľ školy, zástupca primátora mesta L. Mikuláš, triedni učitelia, zástupcovia Študentského parlamentu spolu so sprievodným kultúrnym programom. Študenti sa v imatrikulačnom sľube zaviazali ctiť si hodnoty školy a usilovne šíriť jej dobré meno počas celého ich štúdia. My im na tejto ceste prajeme mnoho zážitkov, úspechov a tešíme sa na ich prínos k rozvoju školy.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 17
 • 18
 • 19
 • 19a
 • 20
 • 21
 • 22
 • 22a
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27a
 • 27b
 • 28
 • 29
 • 29a
 • 30
 • 31
 • 32
 • 41
 • 46
 • 50

Additional information