Koniec školského roka 2021/22 - triedy

A na konci školského roka sme sa všetci odfotili...

 • 01-Prima
 • 02-Sekunda
 • 03-Tercia
 • 04-Kvarta
 • 05-Kvinta
 • 06-Sexta
 • 06-SextaU
 • 07-Septima
 • 09-1A
 • 10-1B
 • 11-2A
 • 12-2B
 • 13-3A
 • 14-3B
 • 20-Ucitelia

Additional information