Záver školského roka - 30. júna 2022

30. júna sme ukončili školský rok 2021/2022 slávnostným odovzdávaním vysvedčení a ocenení aktívnym a úspešným študentom školy. Triedni učitelia v triedach a riaditeľ školy Jozef Škorupa na školskom dvore poďakovali študentom za zodpovedné a skvelé výkony nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v mimoškolskej činnosti, v ktorej dosiahli tento školský rok naši študenti krásne úspechy. Zoznam ocenených žiakov si môžete pozrieť tu.

Školský rok bol náročný pre študentov, učiteľov i rodičov, napriek tomu bolo bilancovanie radostné a povzbudzujúce.  

Stretneme sa 5. septembra 2022, verím, že pozitívne naladení a oddýchnutí!

Vlasta Serdelová, zástupca RŠ

 

 • IMG_6713
 • IMG_6714
 • IMG_6715
 • IMG_6717
 • IMG_6719
 • IMG_6721
 • IMG_6722
 • IMG_6723
 • IMG_6727
 • IMG_6728
 • IMG_6731
 • IMG_6733
 • IMG_6735
 • IMG_6737
 • IMG_6738
 • IMG_6740
 • IMG_6742
 • IMG_6744
 • IMG_6746
 • IMG_6748
 • IMG_6750
 • IMG_6752
 • IMG_6754
 • IMG_6756
 • IMG_6758
 • IMG_6760
 • IMG_6761
 • IMG_6762
 • IMG_6765
 • IMG_6766
 • IMG_6768
 • IMG_6770
 • IMG_6772
 • IMG_6774
 • IMG_6776
 • IMG_6778
 • IMG_6781
 • IMG_6784
 • IMG_6785
 • IMG_6787
 • IMG_6790
 • IMG_6792
 • IMG_6794
 • IMG_6796
 • IMG_6799
 • IMG_6801
 • IMG_6803
 • IMG_6805
 • IMG_6807
 • IMG_6809
 • IMG_6811
 • IMG_6814
 • IMG_6815
 • IMG_6816
 • IMG_6817
 • IMG_6818
 • IMG_6819
 • IMG_6820
 • IMG_6821
 • IMG_6822
 • IMG_6823
 • IMG_6824
 • IMG_6825
 • IMG_6826
 • IMG_6827
 • IMG_6828
 • IMG_6829
 • IMG_6830
 • IMG_6831
 • IMG_6832
 • IMG_6833
 • IMG_6834
 • IMG_6835
 • IMG_6836
 • IMG_6837
 • IMG_6838
 • IMG_6839
 • IMG_6841

Additional information