Zbierka „Deň narcisov“

Dňa 28. 4. 2022 sa konala jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Tento rok sa koná už 26. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

Naši dobrovoľníci v uliciach osloveným ľuďom pripínali kvet narcisu za dobrovoľný finančný príspevok, ktorý sa využije na poskytovanie všestrannej, predovšetkým psychosociálnej podpory a pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám, na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie.

Nikto z nás nevie, kedy bude takúto pomoc potrebovať.

Naši dobrovoľníci:

 • trieda III. A: Martin Bubniak, Milan Alexander Boda, Sára Salajová, Aneta Urbanová
 • trieda III. B: Nikola Jambrichová, Viktória Norisová, Dorota Smiešková
 • trieda septima: Michaela Kubincová, Alexandra Vachálková
 • trieda sexta: Lucia Lukášiková
 • trieda kvarta: Zuzana Gešková, Tamara Tomčíková

ĎAKUJEME!

 • 279436465_o
 • picture1
 • picture2
 • picture3
 • picture4
 • picture5
 • picture6
 • picture7
 • picture8

 

Additional information