Celoštátne kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády

Dňa 6. októbra 2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády dištančnou formou. Našu školu svojou prácou na ňom reprezentoval Matúš Ligas z II. A, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 4. mieste.

Gratulujeme!  PK DEJ

Additional information