Celoslovenská zbierka Biela pastelka - 18. septembra 2020

Na Slovensku je veľa organizácií, ktoré sa snažia pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Jednou z nich je Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska, ktorá organizuje verejnú zbierku Biela pastelka.
Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Finančný výnos je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.
Aj tento rok sa 18. septembra 2020 desať našich študentov – dobrovoľníkov zapojilo do zbierky. Ďakujeme im za vyzbierané finančné príspevky.

Naše dobrovoľníčky:
Septima: Janťáková, Grajková
III. A: Beťková, Ďuríčková, Tkáčová, Kubištová
III. B: Gocsová, Vrbenská, Gonšenicová, Kúdolová

  • ro
  • to

Additional information