Celoštátne kolo finančnej olympiády - 10. mája 2023

Dňa 10. mája 2023 sa v Bratislave v sídle Nadácie PARTNERS konalo celoštátne kolo Finančnej olympiády, na ktorom našu školu úspešne reprezentoval žiak sexty Tomáš HAZUCHA. Cez prvé dve kolá sa medzi 20 najúspešnejších, ktorí boli pozvaní na finále, prepracoval spomedzi vyše 8000 stredoškolákov z viac ako 300 stredných škôl a osemročných gymnázií. Súťažiaci vypĺňali vedomostný test a riešili praktické príklady, v rámci ktorých presvedčili odbornú porotu, že vedia financie rozumne plánovať a snažia sa pripraviť na plnohodnotný finančný život v dospelosti.

  • IMG_20230510_123602


 

 

Additional information