Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - 6. februára 2023

Dňa 6. 2. 2023 sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa konalo na bilingválnom gymnáziu v Žiline. Našu školu reprezentovali Matúš Gavalec (sekunda) v kategórii 1A, Anna Beňová (sexta) v kategórii 2A, Adriana Piovarčiová (septima) v kategórii 2C a Soňa Žišková (septima) v kategórii 2B.
Tento deň sa od začiatku niesol v znamení dobrej nálady a úsmev na tvári nám ostal aj napriek veľkému mrazu a nízkym teplotám. Našu francúzštinu sme si mohli otestovať v rôznych úlohách, ako napr. ústny a písomný prejav či čítanie a počúvanie s porozumením. Okrem zážitkov sme si odniesli aj ocenenia za umiestnenie Matúša Gavalca a Adriany Piovarčiovej, obaja vybojovali 2. miesto vo svojich kategóriách.
 
Gratulujeme všetkým zúčastneným a dúfame, že sa ku nám nabudúci rok pridáte aj vy!
 
Cordialement,
Adriana Piovarčiová a Soňa Žišková, septima
 
  • 754D113B-E4E9-44F8-90D9-544EA9755A5F

Additional information