High School Business Challenge

HSBC, respektíve High School Business Challenge. Na prvý pohľad nudné štvorslovie, ktoré však v sebe skrýva viac, ako by sme si mysleli.
Dominika Kellová, Matúš Grieš a Martin Janotka, ktorí spolu tvorili tím "Martím", sa zúčastnili počas druhej vlny pandémie tejto medzinárodnej ekonomickej súťaže. Vďaka svojej húževnatosti v nej postúpili z okresného kola na krajské a z krajského následne až na celoslovenské kolo. Tu so svojou prípadovou štúdiou - analýzou problematiky a následným nájdením ideálneho (ekonomického) riešenia - skončili na skvelom piatom mieste.
Táto súťaž nepreverila len ich prehľad v oblasti trhu a ekonomiky rôznych štátov, ale aj improvizačné a prezentačné zručnosti, ktoré využili pri prezentovaní svojich štúdií odbornej komisii, zloženej z odborníkov na financie a marketing zo Slovenskej sporiteľne, študentov ekonomických odborov na vysokých školách a ďalších odborníkov, ktorí zasvätili svoj život ekonómii a marketingu.
Študenti mohli vyhrať okrem vecných cien aj finančné odmeny a stáž v pobočkách Slovenskej sporiteľne.

Našim úspešným reprezentatom gratulujeme a želáme im, aby sa im takto darilo aj naďalej.


Additional information