Anglická olympiáda 2019

Dňa 20. novembra sa uskutočnila anglická olympiáda, v ktorej súťažili vybraní žiaci zo všetkých tried. Celá súťaž prebiehala v triedach ELC, 1.A, 1.B. Súťaž začala písaním testu, po ktorom nasledovala krátka prestávka s menším občerstvením. Nasledovalo ústne skúšanie, pri ktorom žiaci opisovali obrázok. Tretia a zároveň posledná úloha bola tvorba dialógu vo dvojici.  Niektorých žiakov sme si aj vypočuli pri opise obrázku. Jednoznačne tam boli šikovní žiaci, ktorí si zaslúžia náš obdiv, pretože boli oveľa lepší než my. Našťastie sme počuli aj Zuzku Geškovú zo sekundy, ktorá bola na prvom mieste v kategórii 1.A. V kategórii 1.B bola na prvom mieste Terezka Šimonová z kvarty, v kategórii 2.A prvé miesto obsadil Samuel Belluš zo sexty a v kategórii 2.B bol na prvom mieste Dominik Palkovič zo septimy. Týmto vyslovujeme veľký obdiv a gratulujeme. Samozrejme, gratulujeme aj druhým a tretím miestam, na ktorých sa umiestnili: v kategórii 1.A Mia Belica zo sekundy a Johanka Kaliská z prímy. V kategórii 1.B Soňa Žišková z kvarty a Matej Bukovinský tiež z kvarty. V kategórii 2.A Adela Glavová z II.B a Matúš Grieš tiež z II.B. V kategórii 2.B sa umiestnili Ľubomír Girašek zo septimy a Andrea Bucová zo IV.A. Písomnú ma ústnu časť olympiády zastrešili pani profesorky Kaľavská, Brownová, Čajková a Šenšelová. Celé to však organizovala pani profesorka Rusnáková. Keďže už nevieme čo napísať, tak sa s vami lúčime.

Katarína Plachá a Anna Beňová, tercia

  • DSC_0337
  • DSC_0349
  • DSC_0365
  • DSC_0405
  • DSC_0413
  • DSC_0419
  • DSC_0426
  • DSC_0432
  • DSC_0442

Additional information