Exkurzia Osvienčim – Krakov - 5. novembra 2019

V rámci využívania zážitkových foriem vyučovania Metodické združenie ČSČH – sekcia dejepisu zorganizovala poznávaciu exkurziu do Osvienčimu a Krakova v Poľsku.
Triedy kvarta, III. A a III. B sa dňa 5. 11. 2019 vybrali na exkurziu do najväčšieho koncentračného a vyhladzovacieho tábora na okupovanom území Poľska Auschwitz – Birkenau. Prostredníctvom pútavého výkladu pani sprievodkyne sa žiaci dozvedeli veľmi veľa informácií zo života väzňov. Prešli cez autentické priestory, ktorými kedysi kráčala smrť a ktoré boli svedkami veľkého utrpenia tisícov ľudí, ktorí boli nepohodlní nacistickému režimu.
Po tomto veľmi emotívnom zážitku sa účastníci exkurzie presunuli do bývalého poľského hlavného mesta Krakov, kde si prezreli nádvorie kráľovského hradu Wawel a hlavné krakovské námestie – Rynek Główny.
Veríme, že exkurzia splnila svoj cieľ.

MZ CSCH – sekcia dejepisu

  • Osviencim19-1
  • Osviencim19-10
  • Osviencim19-2
  • Osviencim19-3
  • Osviencim19-4
  • Osviencim19-5
  • Osviencim19-6
  • Osviencim19-7
  • Osviencim19-8
  • Osviencim19-9


Additional information