Zážitkové formy vzdelávania

Ambasádori STU Bratislava

V dňoch 6. – 8. septembra 2017 sa naši študenti Matej Droppa a Marek Machovec zúčastnili už každoročne organizovanej Letnej univerzity pre stredoškolákov 2017 v priestoroch fakúlt Slovenskej technickej univerzity.
Mali jedinečnú možnosť spoznať priestory, vybavenie jednotlivých fakúlt a ústavov, pedagógov, študentov, ale i samotný študentský život.
Na konci Letnej univerzity pre stredoškolákov sa konalo slávnostné odovzdávanie diplomov a účastníci boli s plnou vážnosťou vyhlásení predstavenstvom STU za ambasádorov STU, s poslaním šíriť dobré meno Slovenskej technickej univerzity.
Práve túto ich informovanosť a osobnú skúsenosť sme využili v prospech našich študentov, ktorí rozhodujú o svojom ďalšom smerovaní a výbere vysokej školy. V polovici novembra v triedach tretieho ročníka a septimy prostredníctvom pripravenej prezentácie informovali študentov o všetkých fakultách, ich zameraniach, zaujímavostiach a o svojich zážitkoch s praktických ukážok a pokusov, ktoré pre nich pripravili.
Apelovali na správny výber vysokej školy a odboru, aby po ukončení štúdia nemali problém uplatniť sa na trhu práce.
           Ďakujeme študentom za sprostredkovanie informácií.

  • 23949278_1696708203686842_565144675_o
  • 23949578_1696708227020173_1066626225_o
  • IMG_8853

Additional information