Zážitkové formy vzdelávania

Bubnovačka 2020

Každoročnou tradíciou na našej škole je vyjadrenie nesúhlasu s týraním a zneužívaním detí prostredníctvom Bubnovačky. Deň 19. 11. je dňom, ktorý nám dáva možnosť istou formou bojovať voči niečomu tak neempatickému, neľudskému, deprimujúcemu. Šťastné detstvo, detstvo v milujúcej rodine je základ. Láska je tým zápalom, vďaka ktorému vieme prežiť ďalšie dni život s citom, jenmosťou a radosťou. Láska zo strany blízkych je preto nevyhnutná.

Bubnovačku nebolo možné tento rok zorganizovať ako po iné roky, bola však vo svojej pravej podstate vytvorená prostredníctvom natočených videí zamestnancov a študentov nášho gymnázia. A preto patrí srdečná vďaka všetkým tým, ktorí nám svoje video zaslali a vyjadrili svoju empatiu voči týraným deťom. S menším oneskorením, no rovnakým odkazom, Vám predstavujeme tohtoročnú Bubnovačku 2020.

 

Additional information