Eko týždeň "Separáčik"

Počas týždňa 27. -  31. marca 2023 Zelená škola zorganizovala na našej škole "Eko týždeň Separáčik". Počas tohto týždňa mali naši študenti možnosť zapojiť sa do mnohých aktivít a súťaží:

* študenti, zapojení do programu Zelená škola chodili do tried prezentovať Zelenú školu + mali pripravené kvízy o odpadoch (najmä o plaste),
* súťažili sme o triedu, produkujúcu najmenej plastového odpadu,
* na prezentačnom televízore na chodbe sme začali premietať nové videá s odpadovou tematikou, ktoré vyrobili naši žiaci,
* na "školskom semafore" pri odchode zo školy mali každý deň novú "eko" otázku,
* v online dotazníku sa mohli vyjadriť, ako by sme mali znižovať množstvo plastového odpadu v našej škole,
* vyhodnotili sme fotosúťaž na tému "Čo robíte pre ochranu životného prostredia a šetrenie planéty",
* poukázali sme na dôležitosť separovania tematickým (farebným) oblečením - prišli sme do školy oblečení v žltom (ako plasty), prípadne v zelenom (ako sklo) alebo modrom (papier).
 
Bol to zaujímavý týždeň plný aktivít.

 • A1
 • A2
 • b1
 • b2
 • c
 • c1
 • c2
 • c3
 • d1
 • d2
 • d3
 • d4

Additional information